ΚΟΝΔΩΡ ΑΕΕΕ                                                                           ΠΛ-ΔΔ03/01


Ανώνυμη Εισαγωγική Εμπορική Εταιρία Ποτών

ΕΔΡΑ: ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΝΟΥ, ΘΕΣΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΤΗΛ.: 210 5696386, FAX: 210 5696405

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ

Αγαπητέ Κύριε/α,

Η εταιρία ΚΟΝΔΩΡ στοχεύοντας σε  μια συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει, η οποία υλοποιείται μέσα από το εγκατεστημένο  Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001/2000 και ISO 22000/2005,  θεωρεί τη βοήθειά σας πολύτιμη.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας θα σας παρακαλούσαμε να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο  βοηθώντας έτσι την Εταιρεία να βελτιώνεται συνεχώς προς δικό σας όφελος.


  Αξιολογείστε την ΚΟΝΔΩΡ ως προς τους παρακάτω παράγοντες:

  Ποικιλία Προϊόντων:
  Ποιότητα Προϊόντων:
  Τιμές:
  Ταχύτητα Εξυπηρέτησης:
  Συμπεριφορά / ενδιαφέρον
  υποστήριξη στελεχών της εταιρίας για εσάς:
  Συμπληρώθηκε από (ονοματεπώνυμο):
  Εταιρεία:
  Θέση στην Εταιρεία:
  Στοιχεία Επικοινωνίας:
  Διεύθυνση:
  Τηλ/ Fax:
  e-mail:
  Υπογραφή: ......................................... Ημερομηνία: ............................…........